Gaelcholáistí Nua

Léigh faoi mheánscoileanna nua agus a mbuntáistí breise.

Clárúchán 2020

Cláraigh do Dhomhnach Bat nó d'Iarthar na Cathrach/Teach Sagard.

Gaelscoil nua

Faigh breis eolais agus caith vóta anseo!

Scoileanna Nua

Tá deis iontach ag tuistí i 5 cheantar tacú linn Gaelcholáiste nua a bhunú dá bpáistí. Tabharfaidh an físeán seo achoimre duit ar a bhfuil i gceist.

An Foras Pátrúnachta

Cad é An Foras Pátrúnachta?

Is muid an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal. Is príomhphátrún ar scoileanna ilchreidmheacha muid freisin. Freastalaíonn breis agus 17,000 dalta ar ár scoileanna i 22 contae.
Is mian linn go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil do chách.