Gaelscoil Nua

Léigh faoi ghaelscoileanna nua agus na cúiseanna sin a roghnú

Cláraigh Anois

Cláraigh do do ghaelscoil nua anseo!

Gaelcholáistí nua

Léigh faoi mheánscoileanna nua agus a mbuntáistí breise.

Scoileanna Nua

Tá deis iontach ag tuistí scolaíocht den scoth a roghnú dá bpáistí i ngaelscoil nua. Tabharfaidh an físeán seo achoimre duit ar a bhfuil i gceist.

An Foras Pátrúnachta

Cad é An Foras Pátrúnachta?

Is muid an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal. Is príomhphátrún ar scoileanna ilchreidmheacha muid freisin. Freastalaíonn breis agus 17,000 dalta ar ár scoileanna i 22 contae.
Is mian linn go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil do chách.