Gaelscoil Nua

Faigh breis eolais agus caith vóta anseo!

Clárúchán 2020

Cláraigh do Dhroim Conrach, An Charraig Dhubh nó Maigh Nuad.

Gaelcholáistí nua

Léigh faoi mheánscoileanna nua agus a mbuntáistí breise.

Scoileanna Nua

Tá deis iontach ag tuistí i 4 cheantar tacú linn gaelscoil nua a bhunú dá bpáistí. Tabharfaidh an físeán seo achoimre duit ar a bhfuil i gceist.

An Foras Pátrúnachta

Cad é An Foras Pátrúnachta?

Is muid an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal. Is príomhphátrún ar scoileanna ilchreidmheacha muid freisin. Freastalaíonn breis agus 17,000 dalta ar ár scoileanna i 22 contae.
Is mian linn go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil do chách.