Gaelcholáistí Nua

Faigh níos mó eolas agus caith vóta anseo!

Scoileanna Nua

Tá meánscoileanna le bunú i 6 cheantar. Vótáil #Gaelcholáiste!

Bunscoileanna

Léigh faoin gcineál scoile agus na buntáistí breise a bhaineann léi.

Scoileanna Nua

Tá deis iontach ag tuistí i 6 cheantar tacú linn gaelcholáiste nua a bhunú dá bpáistí. Tabharfaidh an físeán seo achoimre duit ar a bhfuil i gceist.

An Foras Pátrúnachta

Cad é An Foras Pátrúnachta?

Is muid an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal. Is príomhphátrún ar scoileanna ilchreidmheacha muid freisin. Freastalaíonn breis agus 17,000 dalta ar ár scoileanna i 22 contae.
Is mian linn go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil do chách.