Image Alt

BÁC 2, BÁC 4

  /  BÁC 2, BÁC 4
Gaelcholáiste nua i mBÁC 2, BÁC 4

Eolas do thuistí

Tá meánscoil nua le bunú sa cheantar in 2021 mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn gaelcholáiste ilchreidmheach a bhunú chun rogha nua a thabhairt do thuistí. Léigh ár réamheolaire chun teacht ar eolas cuimsitheach.

LÉIGH ÁR mBILEOG EOLAIS
LÉARSCÁIL DEN SCOILCHEANTAR
LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE
CLÁRAIGH DON LIOSTA RPHOST
Cruinniú Poiblí

Bhí an chéad chruinniú ann in 2020. Beimid ag súil le bualadh leat ann!

Suíomh

Déanfaidh suíomh na scoile a dheimhniú tar éis do phátrún na scoile a bheith fógartha.

Facebook

Faigh eolas breise thíos & lean ár leathanach Facebook.

Gaelcholáiste nua i mBÁC 2, BÁC4

Seinn an físeán chun buneolas a fháil faoi Ghaelcholáiste nua sa cheantar.