Image Alt

BÁC 6, D6W

  /  BÁC 6, D6W
Gaelcholáiste nua i mBÁC 6, BÁC6 Thiar

Eolas do thuistí

**Vótáil anseo anois do Ghaelcholáiste nua**

Bailigh PPS do linbh & d’éirchód. Vótáil don Ghaeilge & An Foras Pátrúnachta!

Tá meánscoil nua le bunú sa cheantar in 2020 mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn gaelcholáiste ilchreidmheach a bhunú chun rogha nua a thabhairt do thuistí.
Léigh ár réamheolaire chun teacht ar eolas cuimsitheach.

Más spéis leat tacú leis an bhfeachtas, seol rphost go: newgaelscoil@foras.ie

LÉIGH ÁR mBILEOG EOLAIS
LÉARSCÁIL DEN SCOILCHEANTAR
LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE
CLÁRAIGH DON LIOSTA RPHOST
Cruinniú Poiblí

Beidh an chéad chruinniú ann i mí Dheireadh Fómhair. Táimid ag súil le bualadh leat ann!

Suíomh

Beidh an scoil lonnaithe ag Staid Con Chrois Araild mar a bhí tugtha air.

Facebook

Lean ár leathanach Facebook ach gliogáil ar an lógó.

Gaelcholáiste Nua i mBÁC 6, BÁC 6 Thiar

Seinn an físeán chun buneolas a fháil faoi Ghaelcholáiste nua sa cheantar