Image Alt

Domhnach Míde, Binn Éadair, BÁC 13

  /  Domhnach Míde, Binn Éadair, BÁC 13
Gaelcholáiste nua i mBÁC 13

Eolas do thuistí

Tá meánscoil nua le bunú sa cheantar in 2021 mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn gaelcholáiste ilchreidmheach a bhunú chun rogha nua a thabhairt do thuistí.
Léigh ár réamheolaire chun teacht ar eolas cuimsitheach.

LÉIGH ÁR mBILEOG EOLAIS
LÉARSCÁIL DEN SCOILCHEANTAR
LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE
CLÁRAIGH DON LIOSTA RPHOST
Cruinniú Poiblí

Beidh an chéad chruinniú ann in 2020. Táimid ag súil le bualadh leat!

Suíomh

Beidh an suíomh deimhnithe tar éis don phátrún rathúil a bheith fógartha.

Facebook

Lean ár leathanach Facebook ach gliogáil ar an lógó.

Gaelcholáiste Nua i mBÁC 13

Seinn an físeán chun buneolas a fháil faoi Ghaelcholáiste nua sa cheantar