Image Alt

Baile an Bhóthair, An Charraig Dhubh, Dún Laoghaire

  /  Baile an Bhóthair, An Charraig Dhubh, Dún Laoghaire
Gaelcholáiste nua i mBaile an Bhóthair, An Charraig Dhubh, Dún Laoghaire

Eolas do thuistí

Tá meánscoil nua le bunú sa cheantar in 2021 mar gheall ar fhás sa daonra. Cuirfear ceist ar thuistí vóta a chaitheamh ar an gcineál scoile gur mhaith leo san Fhómhar.

Is mian linn tógáil ar rath na nGaelscoileanna sa cheantar agus rogha nua a thabhairt do thuistí i nGaelcholáiste ilchreidmheach.

Léigh ár réamheolaire chun teacht ar eolas cuimsitheach.

LÉIGH ÁR mBILEOG EOLAIS
LÉARSCÁIL DEN SCOILCHEANTAR
LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE
CLÁRAIGH DON LIOSTA RPHOST
Cruinniú Poiblí

Ní féidir cruinnithe a eagrú mar gheall ar chomhairle an rialtais.

Suíomh

Beidh an scoil suite ag Abilene, Ascaill Pháirc an Bhaile Nua.

Facebook

Lean ár leathanach Facebook ach gliogáil ar an lógó.

Gaelcholáiste Nua

Faigh buneolas ar Ghaelcholáiste nua i mBÁC Theas.

Cén fáth Gaelcholáiste?

Seinn chun léargas cuimsitheach a fháil ar Ghaelcholáiste nua.