Image Alt

Baile an Chollaigh

  /  Baile an Chollaigh
Gaelcholáiste nua i mBaile an Chollaigh

Eolas do thuistí

Tá meánscoil nua le bunú i mBaile an Chollaigh in 2021 mar gheall ar fhás sa daonra. Cuirfear ceist ar thuistí vóta a chaitheamh ar son a rogha meánscoile san Fhómhar.

Vótáil tuistí dúinn bunscoil nua Bhaile an Chollaigh a chur ar bun in 2017, Gaelscoil an Chaisleáin. Is mian linn tógáil ar an rath sin agus rogha nua a thabhairt do thuistí i nGaelcholáiste Neamhspleách agus Ilchreidmheach.

Léigh ár réamheolaire agus féach ar na físeáin thíos chun eolas cuimsitheach a fháil.

LÉIGH ÁR mBILEOG EOLAIS
LÉARSCÁIL DEN SCOILCHEANTAR
LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE
CLÁRAIGH DON LIOSTA RPHOST
Cruinniú Poiblí

Beidh an chéad chruinniú ann san Fhómhar. Beimid ag súil le bualadh leat ann!

Suíomh

Beidh an suíomh deimhnithe mar aon leis an bpátrún rathúil ag deireadh 2020.

Facebook

Lean ár leathanach Facebook ach gliogáil ar an lógó.

Gaelcholáiste Nua

Faigh buneolas ar Ghaelcholáiste nua i mBaile an Chollaigh.

Cén fáth Gaelcholáiste?

Seinn chun léargas cuimsitheach a fháil ar Ghaelcholáiste nua.