Image Alt

Bunscoileanna

  /  Bunscoileanna
Cén scoil is cóngaraí duitse?

Gaelscoil Nua

Tá An Foras Pátrúnachta ag oscailt 3 scoil in 2019 agus ag déanamh iarratais 4 ghaelscoil nua a bhunú in 2020. Cliceáil ar do rogha thíos chun teacht ar eolas breise.

TUILEADH EOLAIS
OIDEACHAS ILCHREIDMHEACH
CEISTEANNA COITIANTA
TUISTÍ - VOTÁIL

Scoileanna Nua

Seinn an físeán chun buneolas ar Ghaelscoileanna Nua a fháil.
Gaelscoil Nua

2020-2022

Gliogáil ar an íomhá chun teacht ar na ceantair ina mbeidh iarratas á dhéanamh againn ar ghaelscoil nua.