Image Alt

Bunscoileanna

  /  Bunscoileanna
Cén scoil is cóngaraí duitse?

Scoileanna Nua

Tá An Foras Pátrúnachta ag oscailt scoileanna nua in 2019 agus ag déanamh iarratais ar scoileanna nua in 2020 & 2021.

 

2019:

Gaelscoil Áine, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9

Gaelscoil Laighean, Gráinseach an Déin, Co. Átha Cliath

Gaelscoil Ruairí, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

 

2020:

Domhnach Bat, Co. Átha Cliath

An Naigín – Cill Iníon Léinín – Coill na Silíní, Co. Átha Cliath

Ráth Cúil – Teach Sagard – An Caisleán Nua, Co. Átha Cliath

Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí

Cill Dara

Roghnaigh an ceantar is cóngaraí duitse chun eolas breise a fháil:

 

Léim an Bhradáin >>

 

Maigh Nuad >>

Scoileanna Nua

Tuilleadh eolais faoi Scoileanna Nua
Gaelscoileanna Nua

2019-2022

Beidh gach scoil nua comhoideachasúil, ilchreidmheach agus ilteangach.

Tuistí – Vótáil ar ball ag: https://patronage.education.gov.ie/survey-list.aspx

Tuilleadh eolais sa bhileog seo.

Eolas faoi oideachas ilchreidmheach.

Faigh tuilleadh eolais ar an leathanach Ceisteanna Coitianta.

Gliogáil ar an íomhá chun teacht ar na ceantair ina mbeidh iarratas á dhéanamh againn ar ghaelscoil nua.