Image Alt

Dún Seachlainn

  /  Dún Seachlainn
Gaelcholáiste nua i nDún Seachlainn

Eolas do thuistí

Tá meánscoil nua le bunú sa cheantar in 2021 mar gheall ar fhás sa daonra.

Vótáil anseo ar son An Foras agus An Ghaeilge (beidh uimhir PPS do linbh ag teastáil).

Is mian linn tógáil ar rath na nGaelscoileanna sa cheantar agus rogha nua a thabhairt do thuistí i nGaelcholáiste ilchreidmheach.

Léigh ár réamheolaire chun teacht ar eolas cuimsitheach.

LÉIGH ÁR mBILEOG EOLAIS
LÉARSCÁIL DEN SCOILCHEANTAR
LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE
CLÁRAIGH DON LIOSTA RPHOST
Cruinniú Poiblí

Ní féidir cruinnithe a eagrú mar gheall ar chomhairle an rialtais.

Suíomh

Beidh an suíomh deimhnithe tar éis don phátrún rathúil a bheith fógartha.

Facebook

Lean ár leathanach Facebook ach gliogáil ar an lógó.

Gaelcholáiste Nua

Faigh buneolas ar Ghaelcholáiste nua i nDún Seachlainn.

Cén fáth Gaelcholáiste?

Seinn chun léargas cuimsitheach a fháil ar Ghaelcholáiste nua.