Image Alt

Iarthar na Cathrach, Teach Sagard

  /  Iarthar na Cathrach, Teach Sagard
Gaelcholáiste nua in Iarthar na Cathrach, Teach Sagard

Eolas do thuistí

**Vótáil anseo anois do Ghaelcholáiste nua**

Bailigh PPS do linbh & d’éirchód. Vótáil don Ghaeilge & An Foras Pátrúnachta!

Tá meánscoil nua le bunú sa cheantar in 2020 mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn gaelcholáiste ilchreidmheach a bhunú chun rogha nua a thabhairt do thuistí.
Léigh ár réamheolaire chun teacht ar eolas cuimsitheach.

LÉIGH ÁR mBILEOG EOLAIS
LÉARSCÁIL DEN SCOILCHEANTAR
LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE
CLÁRAIGH DON LIOSTA RPHOST
Cruinniú Poiblí

Beidh an chéad chruinniú ann i mí Dheireadh Fómhair. Táimid ag súil le bualadh leat ann!

Suíomh

Beidh an scoil lonnaithe ag Lána Bhaile Uí Fhoirtcheirn.

Facebook

Lean ár leathanach Facebook ach gliogáil ar an lógó.

Gaelcholáiste Nua

Seinn an físeán chun buneolas a fháil faoi Ghaelcholáiste nua in Iarthar na Cathrach, Teach Sagard.