Image Alt

Meánscoileanna

  /  Meánscoileanna
Gaelcholáiste Nua

Eolas do thuismitheoirí

Beidh iarratais á ndéanamh againn 5 Ghaelcholáiste nua a bhunú in 2021. Gliogáil ar do cheantar thíos chun eolas breise a fháil.
Meánscoil chomhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh i ngach Gaelcholáiste nua.

Tá meánscoil nua de dhíth i ngach ceantar mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn rogha nua a thabhairt do thuismitheoirí.

Réamheolaire
Bileog Eolais

Cén fáth Gaelcholáiste a roghnú?:

Aiseolas ó iardhaltaí agus tuistí maidir le rogha Gaelcholáiste:

Cruinniú Poiblí:

Beidh na cruinnithe rite sna ceantair éagsúla. Cuirfidh sonraí faoi na cruinnithe sin ar an suíomh seo, amach ar ríomhphost agus ar na leathanaigh Facebook cuí.