Image Alt

Meánscoileanna

  /  Meánscoileanna
Gaelcholáiste Nua

Eolas do thuismitheoirí

Tá moill curtha ag An Roinn Oideachais ar oscailt na scoileanna nua do 2022 go dtí 2023 nó níos déanaí. Gliogáil ar do cheantar thíos chun eolas breise a fháil.
Meánscoil chomhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh i ngach Gaelcholáiste nua.

Tá meánscoil nua de dhíth i ngach ceantar mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn rogha nua a thabhairt do thuismitheoirí.

Réamheolaire
Bileog Eolais

Ceantair 2023:

Cuirfear sonraí anseo mar gheall ar na ceantair éagsúla nuair a bheidh an t-eolas deimhnithe ag An Roinn Oideachais.

Cúiseanna GC

Cén fáth Gaelcholáiste a roghnú?:

Aiseolas ó iardhaltaí agus tuistí maidir le rogha Gaelcholáiste:

Cruinniú Poiblí:

Déanfar cruinnithe a rith nuair a bheidh na feachtais beo. Coinnigh ar an eolas trí Facebook agus trí chlárú don liosta ríomhphost do do cheantar.