Image Alt

Meánscoileanna

  /  Meánscoileanna
Gaelcholáiste Nua

Eolas do thuismitheoirí

Beidh iarratais á ndéanamh againn Gaelcholáistí nua a bhunú in 2021. Gliogáil ar do cheantar thíos chun eolas breise a fháil.
Meánscoil chomhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh i ngach Gaelcholáiste nua.

Tá meánscoil nua de dhíth i ngach ceantar mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn rogha nua a thabhairt do thuismitheoirí.

Réamheolaire
Bileog Eolais

Cén fáth Gaelcholáiste a roghnú?:

Aiseolas ó iardhaltaí agus tuistí maidir le rogha Gaelcholáiste:

Cruinniú Poiblí:

Ní féidir cruinnithe a rith mar gheall ar chomhairle an rialtais. Coinnigh ar an eolas trí Facebook agus trí chlárú don liosta ríomhphost do do cheantar.