Image Alt

Meánscoileanna

  /  Meánscoileanna
Gaelcholáiste Nua

Eolas do thuismitheoirí

**Vótáil anseo anois do Ghaelcholáiste nua**

Bailigh PPS do linbh & d’éirchód. Vótáil don Ghaeilge & An Foras Pátrúnachta!

Meánscoil chomhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh i ngach Gaelcholáiste nua.

Tá meánscoil nua de dhíth i ngach ceantar mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn rogha nua a thabhairt do thuismitheoirí i ngach ceantar.

Réamheolaire
Bileog Eolais

Cén fáth Gaelcholáiste a roghnú?:

Aiseolas ó iardhaltaí agus tuistí maidir le rogha Gaelcholáiste:

Cruinniú Poiblí:

Beidh na cruinnithe do cheantair 2021 rite le linn 2020.