Image Alt

Scoileanna Nua

  /  Scoileanna Nua
Cén scoil is cóngaraí duitse?

Scoileanna Nua

Gaelscoil / Bunleibhéal:

Tá An Foras Pátrúnachta ag oscailt 3 scoil in 2019 agus ag déanamh iarratais 4 ghaelscoil nua a bhunú in 2020. Cliceáil ar do rogha thíos chun teacht ar eolas breise.

TUILEADH EOLAIS
OIDEACHAS ILCHREIDMHEACH
CEISTEANNA COITIANTA
TUISTÍ - VOTÁIL

Scoileanna Nua

Seinn an físeán chun buneolas ar Ghaelscoileanna Nua a fháil.
Gaelscoileanna Nua

2020-2022

Gliogáil ar an íomhá chun teacht ar na ceantair ina mbeidh iarratas á dhéanamh againn ar ghaelscoil nua.

Gaelcholáiste nua:

Tá meánscoil nua de dhíth i ngach ceantar mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn rogha nua a thabhairt do thuismitheoirí i ngach ceantar.

Réamheolaire
Bileog Eolais

Cén fáth Gaelcholáiste a roghnú?:

Aiseolas ó iardhaltaí agus tuistí maidir le rogha Gaelcholáiste:

Cruinniú Poiblí:

Beidh cruinniú againn i ngach ceantar le linn an Fhómhair an bhliain sula n-osclóidh an scoil.