Image Alt

An Charraig Dhubh

  /    /  An Charraig Dhubh
Gaelscoil Laighean

Eolas do Thuistí

Bhunaigh An Foras Pátrúnachta Gaelscoil ilchreidmheach nua in 2019, ag cur rogha nua ar fáil do thuistí. Féach tuilleadh eolais thíos.


Suíomh

Tá an scoil lonnaithe ar Lána na Cille, Gráinseach an Déin go dtí samhradh 2021. Táimid ag súil le fógra ón Roinn Oideachais & Scileanna maidir le cóiríocht fhadtéarmach na scoile.

An Scoil

Is scoil chomhoideachasúil, ilchreidmheach í Gaelscoil Laighean. Beidh 8 rang sa scoil agus muid lán-fhorbartha. Tá fáilte roimh chách agus tá chuile duine ar chomhchéim #gaelscoil4all! Cuirimid scoth an oideachais ar fáil dár ndaltaí agus cuirimid sonas ár ndaltaí sa chéad áit i gcónaí.

Tá ríméad orainn go bhfuil Príomhoide Aoife agus Múinteoir Caitríona ceaptha againn. Cuireann a dtaithí leathan agus grá don chultúr gaelach go mór leis an scoil.

Cláraigh

Tá fáilte roimh thuistí clárú do Ghaelscoil Laighean anois.
1. Tá an fhoirm chlárúcháin ar fáil anseo.
2. Tá an polasaí iontrála do 2020-21 ar fáil anseo.

Seol gach foirm chlárúcháin ar rphost go: gslaighean@gmail.com nó sa phostas chuig an scoil.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbeidh an scoil ag glacadh le clárúcháin an bhliain sula dtosóidh an páiste ar scoil, seachas am ar bith roimhe sin. Tá an socrú seo ag teacht le forálacha san Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018.

Cruinniú Poiblí

Beidh Oíche Oscailte againn sa scoil ar 7.30pm Dé Máirt, 27 Samhain. Beimid ag súil le bualadh leat ann!

Sonraí teagmhála

Seol rphost chugainn: gslaighean@gmail.com nó cuir glaoch (tar éis scoile): 085-8036710.

Ceisteanna Coitianta

Tá go leor eolais ar an lch. seo.