Gaelscoil nua!

Léigh tuilleadh faoin rogha oideachais is fearr do do pháiste

Gaelcholáiste Nua

Faigh an t-eolas go léir atá uait maidir le Gaelcholáiste nua i do cheantar

Plean Náisiúnta

Léigh faoi na moltaí atá againn maidir leis an oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil

Scoileanna Nua

Tá deis iontach ag tuistí i 5 chontae tacú linn gaelscoil nua a bhunú dá bpáistí. Tabharfaidh an físeán seo achoimre duit ar a bhfuil i gceist.

An Foras Pátrúnachta

Cad é An Foras Pátrúnachta?

Is muid an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal. Is príomhphátrún ar scoileanna ilchreidmheacha muid freisin. Freatalaíonn breis agus 17,000 dalta ar ár scoileanna i 23 contae.
Is mian linn go mbeidh oideachas lán-Ghaeilge ar fáil do chách.