Image Alt

Bunscoileanna

  /  Bunscoileanna
Cén scoil is cóngaraí duitse?

Scoileanna Nua

Tá An Foras Pátrúnachta ag déanamh iarratais ar 13 gaelscoil nua a bhunú i 2019. Roghnaigh do chontae thíos chun teacht ar an gceantar is cóngaraí don bhaile.

Cill Dara

Roghnaigh an ceantar is cóngaraí duitse chun eolas breise a fháil:

 

Léim an Bhradáin >>

 

Maigh Nuad >>

Scoileanna Nua

Tuilleadh eolais faoi Scoileanna Nua
Gaelscoileanna Nua

2019-2022

Scoileanna comhoideachasúla, ilchreidmheacha, ilteangacha a bheidh i ngach iarratas a dhéanfaimid.

Tuistí – Vótáil anois ag: https://patronage.education.gov.ie/survey-list.aspx

Níos mó eolas i bileog seo.

Eolas faoi oideachas il-sainchreidmheach.

Faigh tuilleadh eolais ar an leathanach Ceisteanna Coitianta.

Gliogáil ar an íomhá chun teacht ar na ceantair ina mbeidh iarratas á dhéanamh againn ar ghaelscoil nua.