Image Alt

Fúinn

  /  Fúinn
Cad é An Foras Pátrúnachta?

Fúinn

Is muid an pátrún is mó ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus ag an dara leibhéal.

 

Is eagraíocht bainistíochta aitheanta muid freisin. Is mian linn líon na scoileanna lán-Ghaeilge a fhás ionas go mbeidh gach tuismitheoir in ann teacht ar ghaelscolaíocht dá bpáistí. Tá breis agus 70 scoil bunaithe againn ó 1993 & ba bhreá linn ár saineolas a úsáid le scoth an oideachais a chinntiú do do pháiste.

An Tús

a

An fhís

a

Córas Pátrúnachta

Bunaíodh An Foras Pátrúnachta sa bhliain 1993 ionas go mbeadh rogha eile ag scoileanna maidir le pátrúnacht.

An fhís atá ag An Foras Pátrúnachta ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír.

Tá An Foras Pátrúnachta aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna mar chóras pátrúnachta atá inghlactha agus cuí do scoileanna ag an gcéad agus an dara leibhéal.