Image Alt

Meánscoileanna

  /  Meánscoileanna
Gaelcholáistí Nua

2020 & 2021

Beidh iarratais á ndéanamh againn ar dhá Ghaelcholáiste nua in 2020 agus ceithre Ghaelcholáiste nua in 2021.
Beidh a leathanach eolais féin ag gach ceantar ar an suíomh seo mar aon leis na meáin shóisialta nuair a cuirfear tús leis na feachtais i rith 2019.

Seo a leanas na sé cheantar i mBÁC & i gCorcaigh:

Ceantar

Líon Daltaí Bliain Oscailte
1 Baile na nGabhar | Stigh Lorgan | Dún Laoghaire Ráth an Dúin 800 2020
2 BÁC 6 | Cluain Sceach | BÁC 6W 1,000 2020
3 Baile an Chollaigh 600 2020
4 Baile an Bhóthair | An Charraig Dhubh | Dún Laoghaire 1,000 2021
5 BÁC 2 | BÁC 4 600 2021
6 An Naigín | Cill Iníon Léinín | Coill na Sílíní 600 2021

Meánscoil lán-Ghaeilge ilchreidmheach a bheidh i ngach Gaelcholáiste.