Image Alt

Scoileanna Nua

  /  Scoileanna Nua
Cén scoil is cóngaraí duitse?

Scoileanna Nua

Tá An Foras Pátrúnachta ag déanamh iarratais ar 13 gaelscoil nua a bhunú i 2019. Roghnaigh do chontae thíos chun teacht ar an gceantar is cóngaraí don bhaile.

Cill Dara

Roghnaigh an ceantar is cóngaraí duitse chun eolas breise a fháil:

 

Léim an Bhradáin >>

 

Maigh Nuad >>