Image Alt

Droim Conrach

  /    /  Droim Conrach
Gaelscoil Nua i nDroim Conrach

Eolas do Thuistí

Tá An Foras Pátrúnachta ag bunú Gaelscoil ilchreidmheach nua i nDroim Conrach in 2019, ag cur rogha nua ar fáil do thuistí. Féach tuilleadh eolais thíos.

Cén fáth Gaelscoil Nua a roghnú?

Suíomh

Déanfaidh An Roinn Oideachais & Scileanna an suíomh a dheimhniú faoi dheireadh Eanáir. Cuirfear anseo an suíomh.

Foireann

Beidh Naíonáin Bheaga sa scoil an chéad bhliain. Déanaimid ár dara múinteoir a cheapadh ar 18 dalta cláraithe. Mar sin, beidh cóimheas daltaí agus múinteoir 17:1 ar a mhéid – áis iontach cabhrach do do leanbh agus iad ag tosú ar a dturas linn.

Cláraigh do 2019

Tá fáilte roimh thuistí clárú do scoilbhliain 2019 ón 21 Eanáir. Cuirfear tús le clárúchán do na blianta eile i ndiaidh Oíche Shamhna.
1. Tá ár bpolasaí clárúcháin ar fáil anseo.
2. Tá an fhoirm chlárúcháin ar fáil anseo.
Seol gach foirm chlárúcháin ar rphost go: newgaelscoil@foras.ie
Ba mhian linn áit a chur ar fáil do gach páiste ach ní féidir é sin a dheimhniú. Déanfaidh an príomhoide áiteanna a thairiscint tar éis an cruinniú poiblí i mí Feabhra.

Ceisteanna Coitianta

Tá go leor eolais ar an lch. seo.

Cruinniú Poiblí

Déanfaidh cruinniú poiblí a eagrú i mí Feabhra agus an deis a thabhairt do thuistí tuilleadh eolais a fháil, bualadh leis an bPríomhoide agus ceisteanna a chur. Beidh tuilleadh sonraí curtha anseo agus roinnte le tuistí ar ball.